Zapytania MySQL

Liczba wpisów Magdy w danym miesiącu

select * from `centers_1`.`wp_3_posts` where `post_author` LIKE '%2%' AND `post_type` LIKE '%post%' AND `post_date` LIKE '%2012-01%' AND `post_status` LIKE '%publish%' limit 0,1000

Zamien typ postu na „ch” tam gdzie parent = costam

update `centers_1`.`wp_3_posts` set `post_type`='ch' where `post_parent`='23'

Zamien wartosc kolumny z jednej nazwy na inna

update `centers_1`.`wp_3_postmeta` set `meta_key`='menulabel' where `meta_key`='_aioseop_menulabel'

Doadnie czegos do czegos 😉

insert into
wp_3_postmeta(post_id, meta_key, meta_value)
SELECT
id, 'layout', 'three-col-middle'
FROM
wp_3_posts
where
post_type = 'sklep';