Aktualizacje Canvas

Aktualizując Canvas trzeba zmienić następujące pliki:

content-magazine-grid.php

Zamiana kolejności the_title i woo_post_meta z woo_image.

admin-functions.php

W okolicach linii 310 dodać: if($height == null OR $height == '') $set_height = ''; pod lub nad linią if($width == null OR $width == '') $set_width = '';